АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(дитячі групи)
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (дитячі групи)

ФОП Шевченко Олена Василівна, іменований далі «АнтиШкола», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.1.1 Предметом договору є надання АнтиШколою освітніх послуг Учню, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник, який є одним з батьків (законних представників) дитини, щодо якої укладено цей договір, зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.1.2. Учнем за цим Договором є дитина, одним з батьків (законних представників) якої є сам Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання АнтиШколою від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає АнтиШколі право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:
прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
строки програми навчання;
порядок оплати (повна/часткова);2.4. Після прийняття запиту від Замовника, АнтиШкола надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг. 3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена АнтиШколою і яка є об'єктом інтелектуальної власності АнтиШколи, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.3.2 Термін проведення занять– академічнй рік – з вересня 2022р. по травень 2023р. (34 тижня) або до дати закінчення курсу

Адреса проведення занять вказується в Заяві.
3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.3.4. Кількість Учнів в групі може коливатися від 6 до 12 чоловік.3.5 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.3.6.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.3.7 У разі відсутності Учня на занятті, визначеного розкладом його групи, АнтиШкола додаткових занять не надає.3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору академічного року навчання визначається у сумі 13860грн. – що становить 9 оплат по 1540грн в місяць Оплата проводиться згідно наступного графіка:


до 05 вересня 2022р – 1540 грн. до 05 жовтня 2022р – 1540 грн
до 05 листопада 2022р – 1540 грн до 05 грудня 2022р – 1540 грн. до 05 січня 2023р – 1540 грн.

до 05 лютого 2023р – 1540 грн до 05 березня 2023р – 1540 грн до 05 квітня 2023р – 1540 грн. до 05 травня 2023р - 1540 грн

Загальна сума навчання становить 13860 грн.
Також Замовник має право заплатити за весь курс навчання одноразово – загальна сума навчання в цьому разі становить 12470грн, або за семестр (половина курса) - загальна сума навчання в цьому разі становить 6580грн

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.Вартість послуг може бути перерахована у разі збільшення офіційного курсу НБУ долару США до гривні більш, як на 10% в порівнянні з офіційним курсом на 10.09.2022р. Можливе підвищення вартості курсів не стосується Замовника в разі повної оплати за академічний рік або семестр.

4.2.Послуги перераховуються на розрахунковий рахунок АнтиШколи.4.3. У разі незгоди Замовником продовжувати заняття Учня при умові внесення оплати, згідно графіка п.4.1 цього договору, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення. У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 7 (семи) календарних днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються (в тому числі і в разі оплати за рік або семестр).У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються. 4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ5.1. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Учнів в групі менше ніж 6 чоловік, АнтиШкола має право розформувати групу. Всі Учні, що залишились, можуть продовжити навчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх його побажань. 5.2 Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право не допустити на заняття Учня з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.
5.3 Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право відсторонити від занять Учня в разі його невмотивованої агресивної поведінки.6. ПРАВА ЗАМОВНИКА
6.1 Отримати послуги в повному обсязі відповідно до п.3.1. цього договору7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 АнтиШкола несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які


позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

8.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в онлайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.

8.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використана.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.

ФОП Шевченко Олена ВасилівнаКатегорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.